AUTORSKÉ ČLÁNKY

MÍR A VÁLKA UVNITŘ NÁS

I když se dnes a denně pokouším hledět „modrými brýlemi“ prostoru a vnitřního klidu (pozn. jako určitá střední poloha mezi nasazováním se černých nebo růžových brýlí!), težko se bránit tomu, co se odkrývá před očima. Když si budeme všímat dnešních, stále velmi široce „vyčumovaných“ (toto slovo mě napadá jako vhodné pro ty, kteří se nedívají, aby porozuměli, ale jimž je… Read more →

HAP, její ortodxnost a jiné typy regresní terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie, metoda, teorie a praxe, které v ČR rozvinul a vyučoval Ing. Andrej Dragomirecký, bývá někdy zmiňována mezi tzv. regresními terapiemi. Rozhodl jsem se napsat krátký článek, jak toto „začlenění“ vnímám. V řadách terapeutů HAP, kteří školou Andreje Dragomireckého prošli, existují značné rozdíly v tom, jak se na HAP a jiné regresní terapie dívají. Někteří dokonce spekulují o… Read more →

KLAD, POZITIVNOST A ROZVINUTÍ

Tohle téma a určitý postoj k němu ve mně zraje už dlouho. Není to jen o mém nastavení, ale i určitém obrazu „ducha doby“ a toho, co nás v zesílené intenzitě zasahuje. Mnoho se na tomto tématu, hluboko v sobě, učím.    VNĚJŠÍ OBRAZY A VYKROČENÍ OD … V dnešní době vnímá velká část lidí nejen po Evropě, ale i… Read more →

Jak dojít nejen emočního odreagování, ale i katarze ducha

  Následující řádky jsou spíše povzbuzením na cestu. Píšu je jako člověk, který se nějakou dobu snaží shledávat příčiny lidských problémů, odrážejících se na lidském těle a v psychice, v úrovni lidské duše. Dalo by se vlastně vést tyto situace dvěma směry: 1) v interakcích vyšší úrovně (lidské duše a ducha) k současnému nižšímu zástupci osobnosti a sebevědomí (egu) –… Read more →

Tři typy řetězců (traumatizujících) událostí a jejich katarze v HAP

  V Hlubinné abreaktivní psychoterapii (podle metody Ing. Andreje Dragomireckého) se auditor (terapeut) dostává do poněkud jiné pozice, než v mnoha jiných typech psychoterapií a léčebných metod. To, co je jinde postojem terapeuta, psychologa či léčitele ve smyslu „jeho“ snahy odhadnout, promyslet, diagnostikovat, vložit či vyjmout nějakou informaci, zasáhnout nějak energeticky či chirurgicky, v této psychoterapii regresního typu nenajdeme.  Postoj… Read more →

Kniha Principů

  Milí přátelé, přinášíme drobnou ukázku z naší chystané knihy. Vedle dokončované Knihy z duchovních měst, vzniká paralelně drobná knížečka nazvaná Kniha Principů. Tato knížka vzešla jako určitý doprovod naší psychoterapeutické práce, zejména pak v souvislosti s prací na úrovni lidského ducha. V terapeutické praxi Hlubinné abreaktivní psychoterapie se setkáváme nejen se zpracováním engramů (paměťových záznamů o bolestných událostech), a s komunikací na… Read more →

Duchovní hierarchie: Duchové osobnosti, Archandělé a Andělé – Dhjáni-Buddhové, Bódhi-Sattvové a Buddhové

Západní a Východní pojmenování duchovní hierarchie nebeské dle Dionýsia Areopagity a Rudolfa Steinera  Tento krátký příspěvek je sledováním určité analogie a souvztažnosti v oblasti tzv. duchovních nebeských hierarchii. Při určitém bádání o duchovních úrovních v pojetí západním, zejména ze stránky duchovní vědy (říkejme jí zde pro zjednodušení křesťanské pojetí, ač jsou možné i pohledy skrze kabalistické nauky) a „Východní“ pojmenování duchovních hierarchii… Read more →

HAP (regresní psychoterapie) a tzv. přivtělování duší

Řada klientů HAP (regresní psychoterapie) klade – jak před samou terapií, v jejím průběhu a také po ní – otázky na „vliv druhé duše“ na svůj tělesný i psychický život. Tato témata bývají obestřena řadou tajuplných příhod, domněnek a spekulací. Začněme s určitými zjištěními: Pokud terapeut (auditor) před či během regresní terapie vnímá „přítomnost určitého cizího vlivu“ na klienta, měl… Read more →

Nová kniha: Pavel Sobek – Duše a charakter /ukázka/

foto: z brazilského filmu Náš domov (pobyt v duchovním městě) První kniha, kterou jsme spolu s mojí ženou Lenkou napsali, nesla název Duše a její svět. Jsou v ní rozepsány a zmapovány některé přístupy k tématu „duše“ a k tomu, jak duše poznává, jaké má schopnosti a kvality. K některým průzkumům ve věcech duše jsme zmínili velmi praktickou metodu, vycházející… Read more →

JAK SNADNÝ JE „VZESTUP“ DO TEMNOT?

Zní to jako protiklad. Máme přece vždy „vzestup“ (či třeba pokrok) vzhůru, který je spojen s vyššími cíli, s uplatněním osobnosti a kariéry, nebo třeba i vzestup k nebeským světům. Jako protiklad máme úpadek, sestup a poklesnutí. Někdy až sražení do kolen, rozklad charakteru a zpustnutí. Je to opak „vzestupu“. V linii duchovní, právě jako třeba i politické a obecně… Read more →