AUTORSKÉ ČLÁNKY

Kdo má zájem o náš rozvoj na úrovni ducha?

Rudolf Steiner – „Milovat ducha“ (přednáška ze Stockholmu, 8. června 1013 …“Máme se však věnovat také sebepoznání člověka obecně. Děláme-li to, dospějem záhy ke třem objevům. Ty spočívají v tom, že člověk, takový jaký je ve své fyzické inkarnaci, zaprvé nechce uznat ducha, popírá ho; zadruhé chce duchu uniknout, má z něj skutečně hrůzu; zatřetí ducha v hloubi své duše… Read more →

Přeludy duchovní světelnosti

Pro mnohé z nás může být objevení vnitřního světa duše, našeho ducha, původního vnitřního otevřeného stavu významnou zkušeností a výzvou. V rámci hledání duchovní stezky nebo prostě pokroku na cestě do nitra, se můžeme setkat s různými výrazy a pojmy, mezi nimiž „světlo, světelnost, svítivost, prosvětlenost“ má své nezastupitelné místo. Skutečně, člověk, jenž se například díky určité vnitřní krizi probouzí,… Read more →

HAP a duchovní světy

Při práci s klienty, a zejména na kurzech HAP, se občas vynoří otázka, jaký vztah je mezi Hlubinnou abreaktivní psychoterapií a jednotlivými úrovněmi bytí. Můžeme jim zde říkat s jistou nadsázkou „duchovní světy“. Je to dáno náhledem na to, že všechny světy mají vlastně prvotně duchovní základ, jsou projevem určité nehmotné ideje, pocházející nikoli „z inteligence hmoty“, ale z „inteligence… Read more →

Kontemplace (ducha) aneb o nevyjádřitelném

Existuje podivuhodné slovo, či spíše slovní spojení, které je anglicky vyjádřeno jako CONTEMPLATION. V českých pokusech nějak vyjádřit jeho přibližný význam, nalezeneme: kontemplace; rozjímání; vcítění; meditace; usebrání se; nazírání; vnitřní modlitba.  Jistě, jsou lidé, kteří akademickým a pedantským způsobem chtějí hned definici tohoto slova a jeho význam. Leč právě zde je to poněkud obtížnější.  Bavíme se tu o STAVU, který… Read more →

Kronika Akáša a astrální „pseudo akáša“

Snad je poněkud odvážné, pouštět se do takto komplexního tématu, ale přijde mi jako dobré, vyjasnit některé domněnky. V dnešní době je především v rámci ezoteriky velmi žádaným tématem, získávat informace „z Akáši“ pro různé populární ezotericko věštecké kurzy, všelijaké „psychické“ rady ohledně karmy jedinců, pro nevšední astrální výlety atd. Existuje řada titulů, kde se i vědci pokoušejí spojit moderní… Read more →

HAP a metody psychologické sugesce

Vlastně bych měl prvně definovat, co zde míním „metodami sugesce“. Výraz „sugesce“ pochází z latinského slova „suggero“. Je jím zpravidla označeno takové jednání, které je charakteristické podsouváním, našeptáváním, cíleným ovlivňujícím působením. Jde o podmanivé ovlivňování myšlení či představ, kterému dotyčná osoba pod tímto vlivem podléhá. Podléhat může myšlence, představě, přání nebo názoru někoho druhého, ale také sama sebe. Dnes žijeme… Read more →

HAP, „pseudoregrese“ a „autoregrese“

V rámci tzv. „regresních terapií“, a také při četných dotazech, se můžeme setkat s otázkou, do jaké míry lze provádět tzv. autoregresi, a jak je to s „vyzrcadlením“ a prostým nahlížením do minulých životů, tedy s pouhým regresním návratem a obhlīžením dějů minulých. Protože je po mne tato otázka velmi naléhavá, rozhodnul jsem se věnovat jejímu zmapování určité úsilí. Terapií,… Read more →

Bez vědomí klienta?

Je řada terapeutických a léčitelských metod, kde je klient „ošetřen“ tak, že neví, co přesně terapeut či léčitel dělal a proč. A je možné, že se onen klient uspokojí tím, že léčení mu „v danè chvīli“ pomáhá. V praxi Hlubinné abreaktivní psychoterapie ale rozhoduje TRVALÉ uvolnění celých řetězců událostí v minulosti, které jsou spojeny zadaným tématem engramu, zranění, psychické zátěže… Read more →

MÍR A VÁLKA UVNITŘ NÁS

I když se dnes a denně pokouším hledět „modrými brýlemi“ prostoru a vnitřního klidu (pozn. jako určitá střední poloha mezi nasazováním se černých nebo růžových brýlí!), težko se bránit tomu, co se odkrývá před očima. Když si budeme všímat dnešních, stále velmi široce „vyčumovaných“ (toto slovo mě napadá jako vhodné pro ty, kteří se nedívají, aby porozuměli, ale jimž je… Read more →

HAP, její ortodxnost a jiné typy regresní terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie, metoda, teorie a praxe, které v ČR rozvinul a vyučoval Ing. Andrej Dragomirecký, bývá někdy zmiňována mezi tzv. regresními terapiemi. Rozhodl jsem se napsat krátký článek, jak toto „začlenění“ vnímám. V řadách terapeutů HAP, kteří školou Andreje Dragomireckého prošli, existují značné rozdíly v tom, jak se na HAP a jiné regresní terapie dívají. Někteří dokonce spekulují o… Read more →