Články dalších autorů

Vyšší význam bolesti a utrpení v životě člověka

Rudolf Steiner – Moudrost, krása a vnější osud … Mnoho lidí si například naříká na bolest a utrpení. Avšak z vyššího hlediska naprosto není oprávněné naříkat si na ně, protože překonáme-li je a jsme-li připraveni na další vtělení, jsou utrpení a bolesti zdrojem moudrosti, soudnosti a schopnosti vidět věci v souvislosti. Ta největší moudrost světa se získává klidným snášením bolesti… Read more →

Články vztahující se ke starým civilizacím: PTAČÍ LID, HYPERBOREA, LEMURIE, ATLANTIDA ad.

skutecnosti.cz/pouceni-z-atlantidy/   Citace z knihy: Ivo Wiesner „Atlantida: mýtus nebo zapomenutá historie“ (str. 126 – 127) „Podle manuskriptů Lemuriánské společnosti došlo k první agresivní akci Atlaňtanů proti Suernům někdy kolem roku 23 000 +-500 př. n. l. – přesnější dataci dostupné informační prameny neumožňují. Atlantské letectvo vysadilo kdesi na dolním toku Indu armádu o síle asi půl milionu mužů se… Read more →

O významu neviditelných bytostí

Milé přátelé, po vzájemné domluvě se stránkami české komunity Shambhala ČR přinášíme přeložený článek (i s odkazem na jejich stránky, kde je publikován).           Jsme moc rádi, že nám vyšli vstříc, neboť článek pojednává o důležitém pohledu na duchovní komunikaci v rámci tibetského buddhismu. Příjemné čtení. www.praha.shambhala.info/index.php?id=3223   Reginald A. Ray, Phd. O významu neviditelných bytostí   REGINALD… Read more →

Rudolf Steiner – Stavební kameny pro pochopení mysteria Golgoty

-Kdo vlastně nejdříve poznává, že impulsem Kristovým přišlo na svět něco, co je oním grandiózním podnětem, jak to bylo správně naznačeno? Kdo to poznává?   Je možno říci: Jan Křtitel. Ale ten to spíše tuší. Jeví se to zvláště při líčení setkání Krista s Janem v evangeliu Janově.  Kdo to poznává nejprve?  Zlí duchové (démoni) v posedlých, které Kristus udravuje!… Read more →

Rudolf Steiner o duchovním zraku a orgánech jasnozření

„Tajná věda označuje to, co pro jasnozřivé ústrojí proudí z kamene za „modré“ nebo „fialové“, citové zabarvení vycházející ze zvířete za „červené“ nebo „oranžové“. To co přitom vidíme, jsou vskutku barvy, ale „duchového rázu“. Barva vycházející z rostliny je „zelená“ a přechází postupně do světlé, étericky růžové. Rostlina je totiž přírodní bytost, která má ve vyšších světech po jisté stránce… Read more →

Emanuel Swedenborg a sestupná duchovní spirála

„Duchovní stupeň, který má formu nebe, totiž k sobě nepřipouští nic jiného než dobré lásky a pravdivé myšlenky z dobrých lásek, které jsou s ním soudržné, avšak zlé lásky a nepravdivé myšlenky, které jsou ze zla, jsou od něj rozdílné. Těmi se duchovní stupeň smršťuje a smršťováním se uzavírá, a to zejména u těch, kteří jsou ve světě v lásce… Read more →