Přednáška na festivalu zdraví a harmonie Ezotera 26.11.2017 od 17hod.

Milí přátelé, srdečně Vás zvu na svoji přednášku „Vtělení a odtělení (inkarnace a exkarnace) z pohledu HAP regresní psychoterapie“.

Přednáška se uskuteční v prostorách haly TJ Pankrác v Praze, v neděli 26.11.2017 od 17hod. v učebně C.

*

V rámci přednášky se více společně zaměříme na to, jaké důvody vedou lidskou duši k inkarnaci v pozemském světě, jak si vybírá své rodiče a rodové vazby, jakým způsobem se propojuje s mateřským tělesným zárodkem a plodem.

Podíváme se na to, jak vznikají traumata v období těhotenství a samotného porodu, jak jim vědomě čelit, a jak je v pozdějších obdobích zpracovat.

Dále si řekneme něco o tom, jak se může lidský duch behěm život vzdalovat z tělesné vázanosti (nevědomě, nebo vědomě), jak se dá toto „vytělesnění“ (exteriorizace) vědomě pěstovat i pro přímou duchovní komunikaci a pobývání ve vyšších světech. Samořejmě se zmíníme také o rizicích v rámci transu ad. metod, kdy duch nemá zcela kontrolu nad všemi složkami.

Speciálním tématem je pak karmická zátěž a její důvody v inkarnacích.

Ezotera 25.11. – 26.11.2017