Regresní psychoterapie a její ukotvení (astrální nebo principiální?)

Etruské zrcadlo

Dnešní článek je pro mne určitým souhrnem a vyjasněním dvou značně protilehlých rovin v  rámci označování termínem „regresní terapie“.

Při řadě setkání a rozhovorů vnímám dva značně rozdílné postoje k „regresní terapii“. Právě tak se dělí i skupiny zájemců o ni a příslušných terapeutů.

První skupinu tvoří ti, kteří čekají od regresní terapie (a hlavně od jejího terapeuta) něco „zajímavého“, nějaká fantastická zjištění, nejlépe ta, která je ukáží jako nevinné, ctnostné, výynamné atd. V oblasti jejich vlastních problémů a traumat pak čekají náhlý zázrak, a v samotné „nitce do minula“ pak informace, které je uklidní, nebo nadchnou, něco nevšedního a tajemného naznačí nebo vykouzlí. 

Tato skupina „zájemců“ o regresní terapii by se dala naznačit jako skupina „astrální“, potažmo magická. Více než o terapii a práci na nepříjemných zjištěních u sebe, které mají ukazovat cestu dál, se zde motá klubíčko nekonečných spekulací, směsí pravd a polopravd. Namísto „sluneční jasnosti a přímosti práce vlastního ducha“ se zde „čaruje“ měsíčními odrazy záběrů, které mohou a nemusejí být klientovou minulostí. Rodí se tu Caesarové a Kleopatry jak na běžícím páse, věčně zde obchází něco fascinujícího a přeludného, fantomové útržky a astrální zbytky „někdejších existencí“ si tu hrají a odpovídají zvídavému zájemci.

A tato skupina „měsíčních“, nepřímých, astrálních výletníků má k tomu po ruce právě takový a tomu účelu sloužící druh „regresních terapeutů“. Ti jsou zde od toho, aby zmíněná přání svých klientů plnili nadějí, podporou hvězd i duchů mrtvých, věštili jim a zprostředkovali symboly a znamení – tedy použili celý arsenál nepřímých, jen „odkudsi měsíčně odrážejících“ siluet a znamení. K tomu je dobré dodat, že v mém vnímání je tato skupina v současných esoterických kruzích ve velké většině.

Druhá skupina zájemců o regresní terapii (a k ní se vztahující terapeuté) míří zcela odlišným směrem. Jde o klienty, kteří postupně chápou, že to, co přišli trvale vyřešit (trauma, bolest, problém) má kořen v jejich vlastních postojích, chybách, nectnostech v minulosti. Ať už je to na časové ose jakkoliv vzdáleno, chápou postupně souvztažnost příčiny a následku u sebe a druhých. Tito klienti přicházejí na regresní psychoterapii hledat pomoc, zároveň je jim ale stále více zřejmé, že pracovat na uvolnění a uvědomění budou muset hlavně oni sami (samozřejmě za průvodcovství a odborné péče terapeuta).

Tato skupina klientů a terapeutů nehledá žádnou nadbytečnou fascinaci nad minulými životy, neb ona sama k ničemu většinou neslouží. Jde jí o přímou, sluneční kvalitu jasnosti práce ducha samého, na této ose se nechaj terapeutem doprovázet, a tak se zde více než „astrální výlety“ uplatňuje poznání, že co vyzařujeme ze svého nitra, to se k nám vrací, to, že jsme buď na jediné ose k Jedinému (Nejvyššímu) srdečně propojeni směrem přímým k Němu vzhůru a v nohou ukotveni na Matičce Zemi. Že máme spolupracovat na principech ctnosti a lásky, nikoli se ezoterně honit za ocasem a rádoby se řečmi povznášet tím, co se prý významného s námi dělo kdysi, co nám praví orákulum nebo polopravdivý astrální balíček či přelud, poslané či zprostředkované bůhví kým bůhví proč bůhví k čemu.

Ona druhá skupina tvoří a uchopuje „bdělou prací ducha“, nikoli nějakou nezvědomělou magickou fascinací. Dalo by se v jistých případech jít ještě dále a říci, že prvá skupina je ve svém měsíčním přísvitu a vypouklých zrcadlech schopna při nerozeznávání spolupracovat s uvězněnými zbloudilými dušemi předků jako by to snad měli být naši rádci, namísto andělů se obracet do astrálních rovin a čekat odtam spásu, namísto skutečného pokorného obrácení se k archandělu nebo buddhovi, mít co do činění s duší, která si na výsostné a sjednocené bytosti jen hraje, imituje je nám po libosti (například rafinovaných chanellingem nebo nápovědou do ouška).

Kéž máme každý dost odvahy, rozumu a ochoty k ověřování si, jaký druh práce a s kým konáme. 

Krásný den.