Monthly Archives: Říjen 2017

Therapie jako most přes rozbouřenou řeku

Naše obraznost je vzácným prostředkem, jak ukázat podobenství o cestě životem. V dnešní době vnímám poslední fázi odklonu k tzv. postmodernitě. Veškeré skutečně hlubinné schopnosti člověka byly z hlediska širšího v posledních sto letech stále více odstrkovány – filosofie, básnictví, malířství, hlubinný duchovní směr a ponor. Ještě dříve došlo k úpadku vzácného skutečné duchovní zasvěcení (ve prospěch pomoci a službě… Read more →

Regresní psychoterapie a její ukotvení (astrální nebo principiální?)

Dnešní článek je pro mne určitým souhrnem a vyjasněním dvou značně protilehlých rovin v  rámci označování termínem „regresní terapie“. Při řadě setkání a rozhovorů vnímám dva značně rozdílné postoje k „regresní terapii“. Právě tak se dělí i skupiny zájemců o ni a příslušných terapeutů. První skupinu tvoří ti, kteří čekají od regresní terapie (a hlavně od jejího terapeuta) něco „zajímavého“,… Read more →