Monthly Archives: Září 2017

Kdo má zájem o náš rozvoj na úrovni ducha?

Rudolf Steiner – „Milovat ducha“ (přednáška ze Stockholmu, 8. června 1013 …“Máme se však věnovat také sebepoznání člověka obecně. Děláme-li to, dospějem záhy ke třem objevům. Ty spočívají v tom, že člověk, takový jaký je ve své fyzické inkarnaci, zaprvé nechce uznat ducha, popírá ho; zadruhé chce duchu uniknout, má z něj skutečně hrůzu; zatřetí ducha v hloubi své duše… Read more →

Přeludy duchovní světelnosti

Pro mnohé z nás může být objevení vnitřního světa duše, našeho ducha, původního vnitřního otevřeného stavu významnou zkušeností a výzvou. V rámci hledání duchovní stezky nebo prostě pokroku na cestě do nitra, se můžeme setkat s různými výrazy a pojmy, mezi nimiž „světlo, světelnost, svítivost, prosvětlenost“ má své nezastupitelné místo. Skutečně, člověk, jenž se například díky určité vnitřní krizi probouzí,… Read more →

HAP a duchovní světy

Při práci s klienty, a zejména na kurzech HAP, se občas vynoří otázka, jaký vztah je mezi Hlubinnou abreaktivní psychoterapií a jednotlivými úrovněmi bytí. Můžeme jim zde říkat s jistou nadsázkou „duchovní světy“. Je to dáno náhledem na to, že všechny světy mají vlastně prvotně duchovní základ, jsou projevem určité nehmotné ideje, pocházející nikoli „z inteligence hmoty“, ale z „inteligence… Read more →

Kontemplace (ducha) aneb o nevyjádřitelném

Existuje podivuhodné slovo, či spíše slovní spojení, které je anglicky vyjádřeno jako CONTEMPLATION. V českých pokusech nějak vyjádřit jeho přibližný význam, nalezeneme: kontemplace; rozjímání; vcítění; meditace; usebrání se; nazírání; vnitřní modlitba.  Jistě, jsou lidé, kteří akademickým a pedantským způsobem chtějí hned definici tohoto slova a jeho význam. Leč právě zde je to poněkud obtížnější.  Bavíme se tu o STAVU, který… Read more →

Cyklus kurzů TERAPIE CELOSTI A JEDNOTY

Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali k našemu cyklu kurzů TERAPIE CELOSTI A JEDNOTY, který se bude věnovat teorii a praxi spojené s terapeutickou prací s úrovní těla, jemnohmotných těl, psychiky, duše a ducha. Jde o kurz, kde se propojují základy náhledu na fungování organismu a možností jeho zdravého nastavení, dále na sféru energetickou a pránickou, která ukazuje jednak na… Read more →

Kronika Akáša a astrální „pseudo akáša“

Snad je poněkud odvážné, pouštět se do takto komplexního tématu, ale přijde mi jako dobré, vyjasnit některé domněnky. V dnešní době je především v rámci ezoteriky velmi žádaným tématem, získávat informace „z Akáši“ pro různé populární ezotericko věštecké kurzy, všelijaké „psychické“ rady ohledně karmy jedinců, pro nevšední astrální výlety atd. Existuje řada titulů, kde se i vědci pokoušejí spojit moderní… Read more →