NOVINKY DUŠESVITU

Milí přátelé našich therapeutických aktivit,

od září 2016 pro Vás připravujeme tyto akce našeho therapeutického centra Dušesvitu…

Naše therapeutické aktivity v oblasti Hlubinné abreaktivní psychoterapie (HAP) – lektorské vedení kurzů pro therapeutický výcvik – základní a pokročilá úroveň kurzů HAP pod záštitou zakladatele této metody v ČR Ing. Andreje Dragomireckého (více informací naleznete na stránce Dragomirecký a také zde, na stránkách Dušesvitu):

KURZ HAP 2 pro pokročilé     23. 9. – 30. 9. 2016

KURZ HAP 1 základní             25. 10. – 1. 11. 2016

KURZ HAP 2 pro pokročilé     11. 11. – 18.11. 2016

Samostatné aktivity v rámci jiných setkání:

Přednáška na Výstavě Ezotera PRAHA ve dnech 17.18. 9. 2016
Téma: Co nás oslabuje? (náhled skrze regresní psychoterapii HAP)

Přednáška na festivalu Miluj svůj život PRAHA ve dnech 28.30.10. 2016
Téma: Regresní psychoterapie a úkol inkarnace

Aktivity Dušesvitu v Praze a v Mníšku pod Brdy tedy od září 2016 zahrnují:

  • Individuální pomoc s traumaty a obtížemi na tělesné, duševní i duchovně sebeuvědomovací úrovni
  • Setkání (nejen) therapeutů-auditorů: v současné době připravujeme možnosti setkání „therapeutů a příznivců HAP“ za účasti našeho učitele Ing. Andreje Dragomireckého. Šlo by o pracovně zájmové setkávání se a výměnu zkušeností s tím, co práce na poli regresní psychoterapie HAP přináší.
  • Cyklus celodenních sobotních sebe-poznávacích kurzů věnovaný všem třem úrovním lidského života, neboli uzdravení těla, duše a lidského ducha (Anthroposofie – Psychosofie – Pneumatosofie). K těmto tématům se budeme obracet po odborné stránce, ale především budeme společně ukazovat a aplikovat praktická cvičení k posílení ve všech třech aspektech těla, duše a ducha – viz. níže v textu (více informací brzy naleznete v samostatné sekci našich stránek Dušesvitu).

Podzimní tématická jednodenní setkání centra Dušesvit

Víte, oni mi ubližují!“

(role oběti, viníka a trestání v souvislostech karmy, reinkarnace a ega; každý svého osudu strůjce)

„Pročistíte mi čakry, prosím…?

(o falešných náhledech na činnost čakrového systému a rychlého „otvírání“ a „uzdravování“ aktivací čakry „nárazem“ – doplněno o náhled na čakry z pohledu duchovních měst)

„Když se řekne „duchovní pokrok“

(o úskalích rychlé a bezhlavé cesty k duchovním výšinám)

Víte, tohle všechno už mám dávno za sebou!“

(jak se vytvářejí a fungují falešné představy o vlastním zmoudření a dokonalosti pod vlivem gurua a zázračného receptu na dokonalost)

„Od priorit ega k astralitě v chaosu“

(současná podoba krize lidské pospolitosti a hledání alternativ ve veirtuálně-astrálních náhražkách)

Autumn-Imagination-David-Newbatt

by David Newbatt

Samostatnou aktivitou centra Dušesvit bude pokročilá úroveň přesahu regresní psychoterapie HAP směrem k práci v duchovních světech (therapeutické využití poznatků z přímého vhledu do úrovně duchovních měst za dualitou). Tuto aktivitu „přímé duchovní komunikace“ směrem k uzdravení a moudrosti jsme pojmenovali RA-HA-KAZ podle jednoho z duchovních měst nad zemskou úrovní, v oblasti jihoanglického Cornwallu. Její přesah v rámci regresní psychoterapie HAP se týká toho, že za postupem zpracovávání traumat pomocí HAP existuje ještě jeden vrcholně přínosný přístup, a to je nahlédnout na svá traumata a sebe-omezování po stránce PRINCIPů, po stránce sféry ducha. Takováto práce souvisí s možnostmi „vědy o moudrosti ducha“ (pneumatosofií a pneumatologií) a s postupným tréninkem kvalit a schopností ducha v oblasti nad-smyslového vhledu, přímého (jasného) nazírání do principů svého chování, záměrů a činů v inkarnaci a mimo inkarnaci. S hledáním odpovědí na smysl projektů vlastní lidské existence nejen pro sebe, ale ve vztahu ke všemu živému. Podobně jako v příbězích o rytířích Artušova kulatého stolu a grálu (RA-HA-KAZ je jiným pojmenováním Kamelotu) má každý přístup k cestě rozvoje ctností nebo nectností ducha a s tím souvisejícímu dozrávání či úpadku. Této tématiky „pneumatosofie“ se dotýkájí velmi hlubokým způsobem vhledy anthroposofa Rudolfa Steinera v jeho přednáškách k tomuto tématu a také spojitost lidské karmy, osudu a reinkarnace.

Budeme spolu s mojí ženou Lenkou pořádat tento druh pravidelných rozvíjejících kurzů, které budou v rámci jediného prstence rozvoje lidského ducha od traumatu k plnému sebeuvědomění na všech úrovních, utvářet společnou „cestu“ k uchopení a pochopení principů lidského ducha a vlivu na zdraví těla, duše i ducha.

Tyto kurzy budeme uskutečnovat ve frekvenci jednou měsíčně ve vzájemné provázanosti. Proto je vhodné pro každého zvážit, zda-li se na jejich průběhu chce pravidelně účasnit.