Monthly Archives: Březen 2015

Vize budoucího života – mezi troskami?

Wikipedie o Platónově pojetí demokracie: „Platón demokracii přiřazuje hlavní charakteristiku, kterou je neomezená svoboda - „uspořádat život tak, jak se komu líbí.“ Tato vlastnost je pak určující v chování jedinců. Člověk žijící v oligarchii byl střídmý a svou vášnivost asketicky usměrňoval ve prospěch jediného cíle, totiž shromažďování bohatství. Naopak občan žijící v demokracii směřuje své konání k dennímu potěšení, nechce uspokojování svých potřeb odkládat za… Read more →

Buddhismus, bódhisattvové a lidská evoluce ve vtělení

Tímto krátkým zamyšlení sleduji linii otázek, které se otevírají nad buddhistickými naukami ve smyslu „smysluplnosti vtělování“. Spojujícím bodem se jeví Buddhovy Čtyři vznešené pravdy o utrpení, týkající se zrození, nemocí, odepření trvalého štěstí a smrti, jakož i hlavního cíle vymanit se z koloběhu útrpných vtělení skrze cestu z utrpení, duchovní realizaci a vstoupení do nirvány. Existuje ovšem ještě vyšší náhled buddhismu o… Read more →

Existuje terapie pro uvolnění se z moci našeho ega?

Touto otázkou jsem začal zabývat před několika lety a to ze zcela praktických důvodů. Zážitek vlastního posuzování a mého hodnocení druhých byl konfrontován „kontemplačním pohledem“, přítomností mého meditačního mistra.  V daru jeho pohledu se mé ego dočasně sesypalo a zbyl zde jakýsi oněmělý pozorovatel toho, kým se „zdám být, co skutečně z pozice ega konám“. Díky tomuto záblesku „rozsypání chování mého ega“ jsem… Read more →

Znovuoživení traumatu z války a strach z imaginárního ohrožení

Člověk, který pod vnějším stimulem „hrůzy z napadení“ propadne uvnitř sebe nekontrolovatelným emocím odstrašit, pokořit, odstranit údajného „strůjce zla“ je v dané situaci zastižený engramem staré bolesti. Engramicky působí každá bolestná událost v minulosti, spojená se stavem zúženého vědomí následkem šoku z bolesti, ohrožení života a přímé či nepřímé hrozby smrti. Pokud se nebudeme dívat na konflikty ve světě prizmatem politických her o moc… Read more →

Princip zažehnutí konfliktů a srovnání (nevyjádřeného) živlu ohně

Etapě, ve které se nacházíme v posledních letech by se dalo říkat všelijak. Vzhledem k současné pramalé politické i lidské tendenci k „usmíření konfliktů“, ale naopak s přihlédnutí k volné tekutosti „ohně“, kdy se přelívají konflikty v rostoucím počtu zemí, nacházíme se z terapeutického hlediska ve fázi stále šířeji zažehovaného a dmýchá elementu ohně v jeho destruktivní poloze. Jakoby se nashromážděné napětí v etických skupinách,… Read more →

Zkušenost „hodnot“ za prahem smyslového světa

Někdy je dobré brát věci s humorem. Kam se s humorem obracíme je silně individuální věc. Právě tak je to ale s udatnou vážností. Je podivu hodné, že velká část lidstva stále věří a koná podle toho, jaké „hodnoty“ jim k uctívání předkládá politika a média. Takto zataženi do hry „domnělých hodnot“ jsou lidé schopni druhé, jakožto domnělé odpůrce trestat, pronásledovat a… Read more →

Válečné štváčství a obhajoba „těch pravých hodnot“ z pohledu regresního psychoterapeuta

Na rozdíl od jednostranných a všemožně rozdílných „náhledů“ na současnou, již nikoli politickou, ale všeobecnou světovou krizi (včetně jejích ekonomických a vojenských projevů) má psychoterapeut jednu drobnou výhodu ve výhledu. Zvláště pak z pozice terapie regresní. Vnímá pozemské lidské životy jako kontinuum s jistým smyslem, s jistým zráním, někdy i stagnací či propadem. A to se netýká jednoho tělesného života, ale celé řady… Read more →

Mapa rozvoje a vlivů astrálních civilizací v naší galaxii podle Stewarta Swerdlowa

Zdroj mapy – Stewart Swerdlow: http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_galactichistory01.htm Výše uvedená mapa zobrazuje vývoj civilizací v rámci soustavy naší galaxie Mléčné dráhy. Jak je z ní vidět, původní domovskou oblastí byla oblast LYRY a později VEGY. Další štěpení vlivů směrem k planetě Zemi si může čtenář přečíst v angličtině, na výše uvedené adrese zdroje mapy. Připojuji za sebe jen určité pochybnosti o zobrazení některých… Read more →

Průhled do vazeb duše do astrální oblasti Orionu

Jedna z možností, jak si doslova „ vypěstovat“ kontakt a vazbu s oblastí Orionu je i v přáních a požádáních pomoci. Pokud nejsme, například ve stavu obav, smutku, pocitů oddělenosti schopni překlenout a prozářit své přání až do vyšších dimenzí Jednoty, může pro jedince být lákavější a snazší nabídka ze světů astrálních. Zvláště pokud si v dané situaci zoufáme, neorientujeme se KAM žádáme, lehce… Read more →

Měsíční „médiumita“ a sluneční (poznávací) schopnosti duše

K tomuto článku mě přivedly dva podněty.  Prvým je studie Emila Páleše s názvem „Čo je mediumita. O rozdiele medzi slnečnou a mesačnou jasnovidnosťou“, která vyšla na pokračování v časopise Sophia č.14 a č.15. V této studii je totiž nastíněn zásadní rozdíl v tzv. přijímání informací z duchovních světů prostřednictvím snížení bdělosti vstupem do transu nebo poskytnutí organismu jako „média“ pro sdělení od jiné, většinou nevtělené… Read more →