Monthly Archives: Únor 2015

Jesus Buddha Selfííí

Bleskosvůdnost*  „duchovních koníčků“ je v současnosti – zejména na Západě – vskutku žertovnou (byť lehce mrazivou) podívanou. Lidiček, co „se duchovně povznášejí a fotograficky prezentují pod křídly mistrů“; klekají si u svatých a prastarých oltářů, kde se hbitě „nechávají vyfotit“;  údajných adeptů, kteří málem sedí mistrovi během „setkání na retreatu v náruči“ – blik… smile… perfekt!!! – a je to. Beautifull, jsme… Read more →

Zdeněk Váňa – Duchovní kultura Slovanů, její kořeny a budoucnost

V našich dosavadních přednáškách jsme se zabývali různými duchovními proudy, které formovaly vývoj lidstva, zejména z jeho esoterního aspektu: indickou duchovností, gnósí, manicheismem, grálským proudem, rosekruciánstvím, zednářstvím. Dnes zaměříme pozornost na charakter slovanské duchovnosti, a to ze dvou protilehlých pólů: na její předkřesťanské počátky, jak se zrcadlí v “pohanské” kultuře našich předků, a na její velkou křesťanskou budoucnost, jak ji… Read more →