Thich Nhat Hanh – Čistá země

Čistá země je ideálním místem pro praxi do té doby, než dosáhneme plného osvícení. Mnoho lidí v Asii, kteří chtějí být znovuzrozeni v Buddhově Čisté zemi, praktikuje Usebrání Buddhy (Buddhanu-smrti), rozjímání o deseti kvalitách Buddhy – vizualizace jeho bytosti a vzývání jeho jména. Po dobu své praxe přebývají v Buddhově útočišti, jsou mu velice blízko, a tím vyživují semínka Buddhovy podstaty ve svém nitru. 
Čistá země je však pomíjející. V křesťanství je království nebeské místem, kam se uchylujeme na věčnost. Čistá země v buddhismu je spíše jakousi univerzitou, kde jistou dobu praktikujeme pod dohledem učitele, zdokonalujeme se a pak se vracíme zpátky do proudu života. 
Nakonec zjistíte, že Čistá země je ve vašem vlastním srdci a že není potřeba nikam odcházet. Svou Čistou zemi v malém, praktikující sanghu, můžeme vytvořit právě teď a právě tady. Mnoho lidí však musí nejprve odejít, aby si uvědomili, že není třeba nikam odcházet

(z knihy: Thich Nhat Hanh – Živý Buddha Živý Kristus)