Evangelium neznámého Eséna – Návrat Abígail

Ježíš se odebral do Kafarnaum, kde v tu dobu pobývali jeho rodiče.
Na břehu jezera vešel do synagogy, kde příbuzní oplakávali zemřelou dívku jménem Abígail, to je „Otec se raduje“.
Ona však byla ještě stále s nimi a marně k nim seshora mluvila, neboť jejich oči byly slepé.
Jen Ježíš dívku viděl a řekl jí: „Talitha kumi!- Děvče vstaň!“
A ona se navrátila do svého těla a vstala.
A její otec se zaradoval.

(in Zdeněk Krušina: Evangelium neznámého Eséna, str. 98)