Přednáška: Pavel Sobek – Duchovní města a komunikace na úrovni duše

Přednáška s diskusí - setkání se zájemci v Olomouci
Olomouc, Galerie U Mloka, sobota 22. 11. 2014
Délka celého záznamu: 02:57:55
Formát: MP3 – jednotlivé části přednášky samostatně dle témat
 Copyright © Dušesvit – Pavel a Lenka Sobkovi, 2015

Veškeré části přednášky mohou být přenášeny či kopírovány jen se souhlasem tvůrců

1 – Úvod přednášky a představení terapeutů a aktivit 

2 – Projekt kavárny a čajovny Sluneční brána v Třebíči a věcí kolem našich terapií 

3 – Regresní psychoterapie (Hlubinná abreaktivní psychoterapie A. Dragomireckého) a její přiblížení

4 - Duše, její projekt vtělení, úloha ega a osobnosti

5 - Schopnosti duše a zájmy ega, životní síla, vnímání u dětí

6 - Schopnost duchovně „vidět“ a „vědět“, načítání informací v prostoru, role zablokování, činnost čaker a jejich spolupráce

7 - Duchovní města, princip a práce jejích mistrů, asistentů a poradců

8 - Jak probíhá onemocnění na  úrovni těla, psychiky a duše, světelné rozvinutí duše do těl

9 - Negativní zásahy do jemnohmotných těl, cizí magické ataky

10 - Principy duchovně-tělesné ochrany, vyzáření bílého světla ze srdeční čakry, komunikace na úrovni duše a telepatie, pozitivní a negativní astrální entity

11 - Sen a jeho různé komunikující stránky a projevy

12 - Resonanční stránka komunikace na úrovni duše, schopnost překročit pouhý mentální stav, meditace a stav za  posuzováním

13 - Archandělé, duchovní průvodci v nad-astrální sféře, odchod duše do Světla božího, role negativních spojení a smluv s manipulujícími entitami

14 - Komunikace na úrovni duše -matka a její dítě

15 – Duchovní zastřešení a útočiště, světelný stan ochrany

16 - Téma přivtělených duší a schizofrenie, připoutanost duše zemřelého k blízkým a k majetku, pomoc při odvedení přivtělených duší do Světla

17 - Primární příčina traumatu a  jeho úplné odeznění, možnost nalezení přes činnost čaker a s pomocí duchovních měst

18 - Duchovní města –  Šambhala jako příklad

19 – Co značí duchovní město Šambhala, přenášení duchovních nauk

20 – Prověření k čemu je daná nauka určena, mapa duchovních měst

21 – Zdroje k duchovním městům, negativní vlivy z inkarnací, umělá duše negativních mágů

22 – Manipulativně zaměřené astrální civilizace a implantáty, možnosti jejich odejmutí v duchovních městech

23 – Prvotní civilizace Země Atlantida Lemurie, Edgar Cayce, důvody inkarnací

24 – Rozlišení atrálních světů – 4D – a bytostí duchovně realizovaných a sjednocených – 5D, důvod polarizace na pozitivní a negativní v astrálních světech, aktivita a pasivita

25 – Principy, uspořádání  a zastřešení skrze Galaktickou radu planet, podmínky a energetická náročnost vstupu na tuto úroveň

26 – Informační krystaly, objektivní náhled na události, hologram, projekty vesmírných civilizací

27 – Kontakty a technologie od astrálních bytostí

28 – Realita vzájemných dohod s manipulujícími, možnost dovolání se práva

29 – dotaz na úlohu Galaktické rady, její diplomatická role

30 – Důvod zániku Atlantidy skrze ego, manipulace s generováním energií a ovládáním druhých, brány do vyšších světů

31 – Problematika důkazů skrze přírodní vědy a skrze duchovní vědu, exopolitika jako příprava na kontakt s nezemskými civilizacemi

32 – Exopolitika a Michael Salla, popis nezemských civilizací

33 – Odchod duše do Světla, různá místa vtělení, úloha regresní psychoterapie

34 – Harmonická souhra mezi obdržením informací a měrou duchovní vyzrálosti jedince

35 – Technika komunikace na úrovni duše, Paul Twitchell a exteriorizace

36 – Role duchovních měst a přímá zkušenost s nimi, mapa, Jak jsou pránicky a světelně vytvářena duchovní města

37 – Realizace myšlenkou na duchovní úrovni; Jak se dostat do duchovního města, telepatická komunikace

38 – Zastřešení cesty do duchovního města

39 – Otázka vnímání duchovního města

40 – Různost vjemů, detailů a náhledů v duchovním městě

44 Charakter duše skrze sérii vtělení, pra-podoba duše

Stopy 41 – 43, 45  Společná praxe cesty do duchovního města Sat Dhan – nahráno pro účastníky kurzu (k dispozici po zažádání pošleme)