Monthly Archives: Leden 2015

„Reálný mozkový svět“ a „nereálná inkarnace“

S troškou obtíží si zvykám na to, že je stále pro mnoho lidí (kolem) reálné pouze tělesné, tělesně žité a tělesně-smyslově zažívané. Ostatní „oblasti a jevy“ jsou hypotetické světy, pomysly, nereálné sny a fantazie dospělých či dětí. Půjdeme-li na to touto (staří Řekové by řekli „požitkářsko-smyslovou“) teorií, může nás docela pobavit, jak daleko dojdeme. Zvláště pak, pokud požádáme dotyčného obhájce… Read more →

„Mentální duchovno“ a niterná slyšení

Slyšíme SLOVA. To ale neznačí, že slyšíme „vnitřní malbu hlasu za slovy“, ony jemné, hrubé, autenticky přirozeně rozechvělé nebo vyumělkované „záchvěvy“. Tedy „energetickou řeč“, natož pak řeč duchovní zářné podstaty. Tak jako nás může zmást něčí krásný zevnějšek, jeho povznešené královská gesta, okázalá laskavost, mohou nás zmást i SLOVA. I kontexty slov, celé průpovědi, traktáty, přednášky a poselství.  Když jsem… Read more →

Esoterická „zvědavost“ a světelná stezka

Je zvláštní všímat si v dnešních časech „svatého zanícení“ ve věcech esoterických. Řada lidí, které potkávám přímo, anebo si všimnu video rozhovoru s nimi na internetu, sdílí obrovský a mnohovrstevnatý enthusiasmus (zanícení, nadšenectví). Tuto zanícenost, někdy až zaslepenost, pokládají za čistou duchovní světelnou stezku – a věří tomu, kdo jim ji blikotající lucernou v přítmí ducha osvětluje.  Rozdílnost vidím ve… Read more →

Světlo na konci tunelu

Svět kolem nás a především svět v nás samých bývá mnohovrstevnatou zkouškou. Někteří tvrdí, že neklidu, obav, agresivity a strachu přibývá. Je to díky mocenským zájmům, díky falešné hře ega lidí, kteří touží výrazně zaujmout a ovládat. A díky zbabělosti a ustrašenosti těch, kteří se ovládat a strašit nechávají. V mnoha duchovně laděných knihách se hovoří o konci života, kdy… Read more →

Astrální dualita a Sjednocení v singularitě

Název tohoto malého ohlédnutí zní sice poněkud náročně, ale přiblížit se dá velmi jednoduše. Podíváme-li se kolem sebe, existuje v dnešní době řada „příslibů“ esoterického zasvěcování, seminářů rázného duchovního pokroku a energetických „pokusů“, které nás mají přivést do tzv. vyšších stavů Já, ukázat nám podobu vyšších realit a světů, a vést nás k osvícení či k dokonalosti. K tomu je… Read more →

Platón o Atlantidě

Řecký filosof Platón se ve svých spisech (dialog Krítias) zmínil i ostrově Atlantidě, která bývá zařazována mezi nejstarší lidské civilizace… …Písma totiž říkají, jak vaše obec kdysi zastavila velikou moc, zpupně se valící na celou Evropu a Asii od Atlantického moře. Tenkrát totiž bylo ono moře průjezdné, neboť mělo ostrov před tím svým ústím, kterému vy ve vaší řeči říkáte… Read more →

Kdo byl Apollonius z Tyany?

Přinášíme vám tři krátké články o inspirující duchovní postavě Apollónia z Tyany.  Apollónios z Tyany, Ottův slovník naučný Apollónios: A. z Tyany (I. stol. po Kr.), filosof novopythagorský, náboženský reformátor a divotvůrce. Kolem roku 220 po Kr. ku přání císařovny Julie Domny napsal rhétór Filostratos životopis jeho, vyzdobený mnohými bájemi, legendami, divy a smyšlénkami. Hieroklés ve stol. IV. použil tohoto spisu… Read more →

Domov Světla

Obrazy minigalerie Domov světla vznikají jako volný cyklus kreseb štětcem na barevné papíry různých formátů. Jsou inspirovány volně technikou kaligrafie a intuitivní kresby. Pokud se vám některý z obrazů líbí a máte o něj zájem, kontaktujte jejich autora, Pavla Sobka (viz kontakty). Ceny obrazů se pohybují mezi 200 Kč – 500 Kč.  Read more →