Monthly Archives: Prosinec 2014

Anti-chanelling aneb nevyžádaná poselství

Žijeme ve zvláštní fázi dějin Země. V neobvyklé době, kdy se „moderní“ modely vlády a návyků rozkládají a bortí. Jakoby se z naší prehistorie vynořovali formy a projevy mnohem starší, mnohem drsnější a mnohdy i krutější. Psychologové by snad řekli, že je to doba extrémní aktivace všeho nezvědomělého, sféry nevědomí. Do této atmosféry národů a společenství Země se plným proudem… Read more →

Malé dnešní zamyšlení nad tématem „duše“ a „nezávislého já“

V tibetském buddhismu existuje základní náhled na nepřítomnost nezávislého „já“ v jedinci, hovoří se o pěti skandhách (složkách) ad. Vše se jeví jako dočasné, dohromady shluklé projevy. Existence je tedy vícesložkovým přechodným jevem. To pak jistě platí i podle aplikace na západní model duchovní: tělo, psychika, duše jsou složky přech…odné či v případě duše „přechodové“ (bardo výskytu duše). Duše, jako… Read more →

Malá pondělní reflexe

Už od dob studia filosofie na FF jsem si kladl pro mě zásadní otázku celého svého studia. „Jak je možné, že tolik skvělých myslitelů nedokázalo zásadním způsobem zasáhnout a oslovit srdce člověka? Uskutečnit vizi evoluce lidského ducha pro možnost relativně šťastného spolu-žití na vnitřní i vnější bázi?“ Ač technicky malinko na výši, jsme civilizačně pořád plni plytkých… davových tendencí, od… Read more →

Pondělní minutka „duše“

Musím se smát. Tolik nepokoje kvůli „ničemu“. Lépe řečeno, kvůli něčemu, na co většina lidí vůbec nevěří. A velká část dalších se toho bojí, distancuje se nebo má tendenci před tím druhé varovat. Vždycky to bylo stejné, už od nepaměti. Ti, co se skutečně dotkli (hranice života a smrti) a živé srdeční esence (duše),  a ti, kteří za žádnou cenu… Read more →

Čtvrteční „buddha“ minutka

Krátká minutka s tématem buddha je vlastně radostná. Buddhisté se prý rádi smějí, a jistá uvolněnost a laskavý přístup z mnoha z nich přímo vyzařuje. Buddha je jednak pojmenování Buddhy Šakjamuniho, který uskutečnil stav úplného vysvobození z pout samsáry a předal metody, jak se vydat na cestu k vysvobození. Dále se kolem označení „buddha“ točí velmi komplexní duchovn…i nauka o… Read more →

Noční minutka „O srdci“ (báseň v próze)

Vdechuji tě; snažím se tě přijmout, jak jsi; je to sladké, teď hořké; teď mě to dráždí; teď je to víc věcí pohromadě, no něco jako zkušenost „s tebou“. Kolik toho na tobě mám ještě objevit…? Cítím, taky ty se namáháš mě vyslechnout. Jsem chvíli jako špunt v krku, chvíli jako růže, pak zase jako slova, drhnu. Chvíli jsem možná… Read more →

Minutka: Od sebe k sobě?

Vzpomínám si, jak mě jedna má oblíbená instruktorka a vyučující („buddhismu“) jednou v Brně na dotaz: „Prosím tě, jaký retreat by byl podle tebe teď pro nás neprospěšnější?“ chvíli svýma očima do hloubky zkoumala a pak řekla: „No, zdá se mi, že by bylo skvělé navrhnout, aby se praktikující věnovali retreatu na své ego. Normální ego, duchovní ego, nechtěné ego,… Read more →

Minutka věnovaná „vztahovačnosti“

Ať se snažím sebevíc, beru si občas věci osobně. Jako velkou výhru vnímám, že mi to občas dochází. Vadí mi různé věci. To, že mám pocit, že dotyčný třeba nebere ohled, že jedná tvrdě, že neví, co je to nacítění, že vidí věci úplně obráceně. Pak si ale říkám, že to přece je „škola“ nevztahování si na sebe, že to… Read more →

Minutka: O posuzování a povýšenosti

Posuzování mi ukazuje, že jsem zapomněl na to, nejdříve druhého vnitřně obejmout a až pak se pustit do myšlenek o něm, ostatně jím samým nevyžádaných a často bez jeho přímé účasti. Povýšenost mi hrozívá z nechuti pracovat bezprostředně na úrovni srdce a duše s druhými pospolu, zato chuť věřit, že právě já nesu a sdílím důležité poselství všeobecného bratrství/sesterství, nauky,… Read more →

Minutka kolem „vibrací“ a Vibrací

Vždycky mě toto téma rozesměje. A vzpomenu si na svého učitele, jak o tom vždycky tak laskavě rozpráví až nakonec řekne: vibrace nejsou nic, ale vůbec nic důležitého. Věřící a duchovně praktikující občas „kvůli vibracím“ mění své učitele a celé duchovní a meditační směry. Lidé v cirkuse také cítí „vibrace“, jak kolem běží koně s akrobatem. V kině jsou vibrace…… Read more →